Om oss

Jan Vig
Siviløkonom, MBA /MICT

Jan Vig har en mastergrad i business administration (MBA) fra Universtät des Saarlandes, Saarbrücken i Tyskland. Dessuten en mastergrad i communication and information technology (MICT) fra Griffith University , Brisbane i Australia . Han har arbeidet som rådgiver for mindre, mellomstore, og større organisasjoner i en årrekke. Han har flere års ledererfaring, blant annet som intern revissjonssjef ansvarlig for Enterprise Risk Management og implementering. Før han ble selvstendig rådgiver arbeidet han 17 år for et internasjonalt konsern i inn og utland. Han er spesielt opptatt av systemer og metodikk i forbindelse med business intelligence. Han kan kontaktes via e-mail.

Jan Vig

Per Kristian Ubøe
Siv. ing. / M. Sc.

Per Kristian forestår det meste av de administrative oppgavene. Han her hentet sin innsikt i fagområdet ERM gjennom å ha vært leder for RM-avdelingen i et forsikringsselskap og har drevet egen konsulentpraksis i «Risikoledelse og forsikring» siden 1984.

Per Kr. Ubøe

John J. Øyaas
Master of Economics, NMBU, Ås

  • 27 års erfaring fra skadeforsikring, herunder produktutvikling, forsikringsøkonomi, reassuranse, salg- og markedsføring, hvorav 11 år som mellomleder og 14 år som toppleder.
  • 3 års erfaring som konsulent/rådgiver innen forretningsutvikling, virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll innen forsikring, offshore, offentlig sektor, transportsektor og IT, hvorav 2 år som leder.
  • Erfaring fra omstillings- og utviklingsprosesser i større forsikrings-konsern og mindre selskaper, herunder som prosjektleder.
  • Arbeidet mye med virksomheters strategi, herunder marked, IT og organisasjon.
  • Internasjonal erfaring fra kundesegmentene shipping og offshore, organisasjoner og egen utdanning.
  • Erfaring fra styreverv i aksjeselskaper, organisasjoner og fagforening.
  • UNI Forsikring, 4 år leder avdeling for forsikringsøkonomi inkl. DD oppdrag, Oslo Forsikring, adm. dir. 14 år
  • Oslo Forsikring –oppdragsansvarlig for revisjon av utkontrakterte tjenester

john

John J. Øyaas

Institutt for risikoledelse

Sammen driver vi «Institutt for risikoledelse». Instituttet tar sikte på å fremme en virksomhetskultur som tar vare på og skaper verdier for sine interessenter. Risikomiljøet både i og utenfor virksomheten synes stadig mer komplekst og utfordrende. Det er avgjørende at kunnskap og helhetsperspktiv får prege  ledelsen i organisasjonene. Instituttet skal formidle språk, metoder og trening mot en bedre risikoforvaltning.

%d bloggere liker dette: